Your browser may not support this site
Your browser may not support this site

خط رنگ ایران کاوه سایپا
این سیستم در سال 1383 توسط شرکت ولو سوئد اجرا شده بود و در سال 1393 به علتاز بین رفتن باتری بکاپ پی ال سی های میتسوبیشی (MITSUBISHI) برنامه پی ال سی پاک شده بود و در مدت کمتر از یک ماه برنامه پی ال سی های این پروژه نوشته شد و خط پس از دو ماه تعطیلی راه اندازی شد.
CPU : Q Series Mitsubishi
HMI : Mitsubishi
Remote IO : BECKHOFF
Your browser may not support this site

Your browser may not support this site
بصره - پروژه راه اندازی سایت صادرات گاز شلمچه
در این پروژه واحد DCS و PMS سایت با استفاده از پی ال سی های ریداندنت امرون و همچنین برای مانیتورینگ سایت از سیستم مانیتورینگ امرون استفاده شد.
در این پروژه تمام واحد های تامین توان، برق اضطراری، ژنراتور، یو پی اس، فشار گاز ورودی و خروجی، وضعیت فیلتر ها در حال کنترل و مانیتورینگ است و این داده ها به صورت بازه ای هر یک دقیقه یک بار در حال نمونه برداری در اکسل می باشند.
CPU : Omron CS1D
Network : Modbus RTU
Remote : MODBUS TCP OMRON
Your browser may not support this site
Your browser may not support this site
0 Comment(s)