Your browser may not support this site
Your browser may not support this site

پروژه کاغذ سازی ستاره فارس
این واحد در سال 1393 در شهرستان دهبید استان فارس با عنوان کاغذ سازی ستاره فارس با استفاده از تجهیزات امرون در قسمت کنترل و اینورتور های یاسکاوا و سافت استارتر های اشنایدر راه اندازی شد.
در این پروژه سطح مخازن با استفاده از سنسور سطح سنج کنترل می شود و در مواقع لزوم موتور تغذیه مخزن یا پمپ خروجی مخزن فرامین لازم را از سیستم کنترل دریافت می کنند.
این پروژه با همکاری شرکت برق صنعتی تشدید مستقر در شهرستان دهبید اجرا و هم اکنون نیز توسط آن شرکت پشتیبانی می شود.

Your browser may not support this site
Your browser may not support this site
Your browser may not support this site
Your browser may not support this site
کاغذ سازی هادی گستر بیرجند
این شرکت با ظرفیت اسمی 150 تن در شهرک صنعتی شهر بیرجند در حال اجرا می باشد. در این پروژه سیستم کنترلی از سیستم امرون استفاده شده و سیستم درایوینگ از اینورتر های ABB استفاده شده است.
در این پروژه فشار و دمای بخار داخل سیلندر ها به صورت آنلاین مانیتور شده و بر اساس تنظیمات انجام شده توسط شیر های کنترلی مقدار بخار ورودی به سیلندر ها کنترل میشود.
در این پروژه برای کنترل شیر ها استفاده شده است.
آنالوگ از سیستم پی ای دی درجه دو - دو حلقه ای
Your browser may not support this site
Your browser may not support this site
Your browser may not support this site
Your browser may not support this site
0 Comment(s)