SP1-16ED

SP1-16ED-SEPANTA

ماژول (کارت)SP1-16ED  از سری کارت های ورودی  ساخت شرکت سپنتا میباشد،از آنجاییکه تمام نیازهای (تعداد ورودی،خروجی)یک سیستم کنترلی از طریق  PLC اصلی تامین نمی گردد و همچنین به جهت ایجاد صرفه اقتصادی،بر اساس نیاز صنعت و برنامه نویسان  PLCانواع کارت های (ماژول)توسعه ورودی و خروجی طراحی و تولید گردیده اند.این ماژول ها بسته به تعداد ورودی و خروجی PLC دسته بندی میشوند.ماژول(کارت) SP1-16ED یکی از مدل های ماژول های توسعه شرکت سپنتا می باشد،این ماژول دارای 16 ورودی بوده و قابلیت اتصال به  PLC های شرکت سپنتا و همچنین از طریق کابل رابط که توسط این شرکت تولید گردیده قابلیت اتصال به  PLCهای شرکت دلتا را دارد.

ماژول SP1-16EDبه صورت جداگانه فاقد تغذیه 24VDC هستند و تغذیه این ماژول از طریق PLC ایی که به آن متصل میشود تامین میگردد

ماژول  SP1-16ED دیجیتال دارای 16 ورودی می باشد و بر روی خود خروجی دیجیتال ندارد،تفاوت خروجی های رله ای و ترانزیستوری در این است که PLCهای با خروجی رله ای(R) جریان نامی کنتاکت های رله 3.75A 48 VDCو 1.9A 220VAC و در خروجی های ترانزیستوری(T) جریان نامی 0.39A با ولتاژ کاری  5-30 VDCمیباشد.

ماژول  SP1-16EDفاقد پورت  RS485 هستند و قابلیت شبکه شدن به صورت پروتکل مدباس (RTU&ASCll) و اتصال به  HMI بر روی خود ندارد 

کدشرح کالاورودیخروجی رله ایخروجی ترانزیستوری
SP1-14DRDCPU86
SP1-14DTDCPU8
6
SP1-16EDRاکسپنشن(ماژول)88
SP1-16EDTاکسپنشن(ماژول)8
8
SP1-08EDاکسپنشن(ماژول)8

SP1-08ERاکسپنشن(ماژول)
8
SP1-08ETاکسپنشن(ماژول)

8
SP1-16ETاکسپنشن(ماژول)

16
SP1-16ERاکسپنشن(ماژول)

16
SP1-16EDاکسپنشن(ماژول)
16