نستله yaskawa/Simense

سیستم کنترلی خط نستله از برند زیمنس آلمان و سیستم قدرت آن از اشنایدر استفاده شده و سیستم رباتیک یاسکاوای ژاپن استفاده شده است.

خط پالتایزر یا بسته بندی کارتن های قوطی شیر خشک در شرکت نسله قزوین میباشد.