رامامهر آریا(لوسی) OMRON

خط رامامهر آریا(لوسی) در سال 1388 استارت خورد. که واحدهای تولیدی آن از سیستم کنترلی امرون ژاپن OMRON بهره میبرد.

این کارخانه مجهز به سیستم مانیتورینگ مرکزی میباشد.

خطوط 1،2،3 توسط کارشناسان این شرکت راه اندازی شده است.