اروم آدا OMRON

دستگاه استر تولیدی اروم آدا واحد رب گوجه پس از سالها خاموش بودن، به علت تمام شدن باتری بکاپ و سرو موتورها که از برند یاسکاوا بود دچار نقص فنی شده بودند.

بعد از تعمیر و جایگزینی سرو موتورها برنامه PLC اصلاح شده، دستگاه وارد سرویس شد.

PLC این دستگاه تمام اتوماتیک و رباتیک از برند امرون ژاپنOMRON است.